1/ Josipa i Danijel

Otok Vir

2/ Marija i Darko

Trakošćan

3/ Ana i Mario

Krašograd

3/ Anita i Davor

Zagreb

4/ Josipa i Danijel

Otok Vir

5/ Maja i Andrija

Zagreb

6/ Marija i Darko

Ravna Gora, 2016.

7/ Mateja i Valentino

Široki Brijeg, 2016.

8/ Valentina i Perica

Otok Rab, 2016.

9/ Ivana i Darijan

Zagreb, 2016.

Anamarija i Dragan

Kalnik, 2016.

Josipa i Danijel

Otok Vir, 2016.

Maja i Tin

Marija i Darko

Ravna Gora, 2016.

Mateja i Ivica

Maksimir, 2016.

Tea i Filip

Zagreb, 2016.

Valentina i Perica

Otok Rab, 2016.

Valentina i Perica

Kraljev Vrh, 2016.

VRH